ปิ่นโตพลาสติก ใส่ได้ 2 ชั้น ลดโลกร้อน (ราคาใบละ 189 บาท)
กล่องใส่อาหาร มีช้อนส้อมแจกพนักงาน ราคารวมสกรีนโลโก้  (100-200 ใบ 89 บาท) เนื้อพลาสติกอย่างดี ขนาดสินค้าใหญ่พอดี
รูปด้านใน