แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 125 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอดสีๆ ฝาโดม บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 129 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป  (ราคาใบละ 89 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม แก้วน้ำรักโลก ผลิตจากฟางข้าวอัด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป  (ราคาใบละ 75 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+แก้วน้ำใส่กระดาษข้างในได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 85 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 89 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 95 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 98 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 95 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 98 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 89 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม แก้วพับได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 79 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 72 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่กระดาษได้ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 79 บาท)
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม แก้วน้ำรักโลก ผลิตจากฟางข้าวอัด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 69 บาท) แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม แก้วน้ำรักโลก ผลิตจากฟางข้าวอัด บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 69 บาท)
 
แก้วน้ำพลาสติกพรีเมี่ยม ใส่น้ำร้อนเย็นได้+หลอดสีๆ บริการสกรีนโลโก้ สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ขึ้นไป (ราคาใบละ 89 บาท) แก้วน้ำพลาสติก แก้วน้ำแบบผิวหนาม ราคาสำหรับสั่งซื้อ 100 ใบ ราคาใบละ 159 บาท