ความเป็นมาของสยามซีเอช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 20:59 น.

............SIAM CH (สยาม-ซีเอช) เป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้รับการดำเนินการขึ้นตามนโยบาย
ของคณะผู้บริหารสยามพรีเมี่ยมโฮลเซล ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบกฏหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดด้วยคอมพิวเตอร์ 2550
............สยาม-ซีเอช เป็นในเครือเดียวกับสยามซัพพลายเออร์ดอทเน็ท มีวิสัยทัศน์ คือ บริการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ซื่อตรงต่อลูกค้าทุกระดับ พร้อมกับจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง ให้คนทั่วไปที่ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีราคาถูก เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจที่ต้องประหยัดเงินในการซื้อขาย
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากราคาพลังงานของประเทศไทย ได้ปรับตัวสูงขึ้น
............ดังนั้น สยาม-ซีเอช จึงตัดขั้นตอนที่ไม่จำหน่ายสินค้าทุกประเภทผ่านนายหน้าหรือตัวแทนเนื่องจากผู้ซื้อ
จะได้ราคาที่ไม่คุ้มกับตัวสินค้าและยังสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับสินค้าล่าช้า โดยที่สยาม-ซีเอช ให้บริการตั้งแต่นำเข้าด้วยตนเองจนกระทั่ง
ส่งของถึงมือลูกค้าโดยที่ไม่ผ่านตัวแทนใดๆ ราคาจากหน้าเว็บไซต์ถ้าท่านสั่งซื้อมากกว่าราคาขั้นต่ำ (100 ชิ้น) ท่านสามารถต่อรองราคา
และสกรีนโลโก้ฟรี หรือ ถ้าต้องการซื้อน้อยกว่าขั้นต่ำ 100 ชิ้น ทางเราก็ขาย เช่น 10 ชิ้น 30 ชิ้น หรือ 50 ชิ้น เป็นต้น (แต่ราคาอาจจะสูงกว่าหน้าเว็บหน่อย)
สามารถไลน์ หรือ โทรสอบถามได้เช่นกัน

ข้อมูลด้านการจดทะเบียนภาครัฐ
- จดทะเบียนพาณิชย์
- จดทะเบียนระบบกรมบัญชีกลาง E-GP
- จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2021 เวลา 08:13 น.